Kyčn je kuchyně designu, která nabízí vytříbené menu několika ideově spjatých projektů. Členové Kyčn se zabývají vzděláváním a poradenskými službami v oblasti designu. Všechny projekty podléhají jednotnému vedení, navenek mohou jednat samostatně nebo jako celek.

Cílem Kyčn je vytvořit most mezi studenty designu a veřejností, usilujeme
o obecnou podporu odborného vzdělání v oblasti designu, a v neposlední řadě
se snažíme šířit povědomí o talentovaných studentech.

Kyčn je reprezentována třemi registrovanými značkami:

 
 
 
 
Cook Design

Grafické studio zaměřené na brand
a obalový design. Studio úzce spolupracuje se studenty grafického designu a nabízí praxi v oboru.
 
Sešn Event

Pravidelné prezentace studentských projektů a startupů před veřejností. Publikum vybere jednu vítěznou prezentaci, která získá hodnotné ceny.
 
 
 
Kafe Event

Další event, tentokrát jsou to podnikatelé a zástupci neziskovek, kteří před studenty prezentují své nabídky ke spolupráci.

 
 
 

Veřejnost často nemá důvěru ve spolupráci se studenty, bojí se nespolehlivosti
a neprofesionálního jednání. Tak se okrádá o široké spektrum kreativních nápadů. Kyčn tvoří most mezi studenty a veřejností, přispívá k jejich vzájemnému dorozumění a ručí za kvalitně odvedenou práci.


 
 
PORADENSTVÍ

Doporučíme studenty vhodné pro váš konkrétní projekt. Propojíme vás
s talentovanými kreativci.
 
 
GRAFIKA

Naši zkušení grafici vám navrhnou logo, nebo obalový design, případně vyhlásíme soutěž mezi studenty designu.
 
 
PROPAGACE

Oslovte svou nabídkou studenty napřímo.
Prezentujte vaše návrhy ke spolupráci na našem eventu Kafe.
 
 

Studenti, kteří s námi spolupracují mají možnost pracovat na skutečných zakázkách. Snažíme se pomoci studentům získat odbornou praxi, a tak zvýšit jejich šanci uplatnit se na trhu práce. Studenti mají možnost získat praxi ve spolupráci s Kyčn nebo přímým členstvím v organizaci. Dále pomáháme rozvíjet originální nápady
a projekty, a to skrze konzultační činnost.


 
 
PORADENSTVÍ

Pomůžeme s novými projekty. Kde sehnat peníze na podporu, kam za dalším vzděláváním, jak na administrativu.
 
 
PRAXE

Nabízíme praxi ve spolupráci s Kyčn,
nebo přímým členstvím
v organizaci. Nabízíme účast v grafickém studiu Cook.
 
 
PROPAGACE

Prezentujte své projekty před veřejností na večerním eventu Sešn. Kromě nových kontaktů můžete získat i zajímavé ceny.